menu dblex
förnimbar
adjektiv
påtaglig
märkbar
urskiljbar
synlig
synbar
handgriplig
konkret
kännbar
perceptibel
sinnlig
hörbar
uppfattbar

Alla synonymer går att klicka på.