menu dblex
förneka sig
verb
försaka sig själv

Alla synonymer går att klicka på.