menu dblex
förnöjsam
adjektiv
måttlig
anspråkslös
enkel
spartansk
förnöjd
nöjd
nöjd med lite

Alla synonymer går att klicka på.