menu dblex
förnödenhet
substantiv
nödvändighetsvara
behov
nödtorft
förråd
livsmedel
proviant
Se även
förnödenheter

Alla synonymer går att klicka på.