menu dblex
förnämt avskild
adjektiv
exklusiv

Alla synonymer går att klicka på.