menu dblex
förmultning
substantiv
förruttnelse
röta

Alla synonymer går att klicka på.