menu dblex
förmultnande
substantiv
röta
I uttryck
förmultnande växt och djurrester

Alla synonymer går att klicka på.