menu dblex
förmodad
adjektiv
sannolik
antagen
förment
inbillad
hypotetisk
presumtiv
förutsatt
putativ
förmodad
verb
Se även
förmoda

Alla synonymer går att klicka på.