menu dblex
förment
adjektiv
inbillad
förmodad
antagen
fiktiv
fingerad
föregiven
imaginär
putativ
låtsad
påstådd
sig kallande
så kallad

Alla synonymer går att klicka på.