menu dblex
förmenande
substantiv
mening
uppfattning
tanke
begrepp
antagande
tycke
misstanke

Alla synonymer går att klicka på.