menu dblex
förmena
verb
förvägra
neka
förbjuda
vägra
hindra
bestrida
förhindra
förneka
motsätta sig
beröva rätten att
anse

Alla synonymer går att klicka på.