menu dblex
förmörkelse
substantiv
skugga
eklips
obskuration
bortskymmande
överskuggande

Alla synonymer går att klicka på.