menu dblex
förlupen
adjektiv
förflugen
vilsegången
vilsekommen
missriktad
överilad
förrymd
bortsprungen
I uttryck
förlupen kula

Alla synonymer går att klicka på.