menu dblex
förlora sin giltighet
verb
utlöpa
löpa ut
upphöra
utgå

Alla synonymer går att klicka på.