menu dblex
förlora jämvikten
verb
ta överbalansen
falla
störta
kantra
tappa balansen
vackla

Alla synonymer går att klicka på.