menu dblex
förlopp
substantiv
period
följd
sträcka
tidsrymd
fortgång
gång
utveckling
lopp
utvecklingsgång
väg
handling
process
skeende
riktning
sammanhang
utgång
I sammansättning
händelseförlopp
I uttryck
tragiskt förlopp

Alla synonymer går att klicka på.