menu dblex
förljuva
verb
förmildra
lindra
försköna
krydda
uppliva
fördriva tiden
lysa upp

Alla synonymer går att klicka på.