menu dblex
förlita sig på
verb
lita på
bygga på
räkna med
hålla sig till
lita till
överlämna sig åt

Alla synonymer går att klicka på.