menu dblex
förlita sig
verb
räkna med
lita
lita på
förtrösta
trygga sig till
överlämna sig åt

Alla synonymer går att klicka på.