menu dblex
förlighet
substantiv
styrsel

Alla synonymer går att klicka på.