menu dblex
förlamande
adjektiv
återhållsam

Alla synonymer går att klicka på.