menu dblex
förlösande
adjektiv
rätt

Alla synonymer går att klicka på.