menu dblex
förlösa
verb
förlossa
hjälpa vid nedkomst
befria
frigöra
lösa
fria
frälsa
utlösa
Se även
förlösas

Alla synonymer går att klicka på.