menu dblex
förlöpning
substantiv
blunder
övertramp
plump
fel
överilning
oförsiktighet
förhastad handling

Alla synonymer går att klicka på.