menu dblex
förlöjligande
adjektiv
satirisk
parodisk
persiflage
hån
drift
gyckel
satir
parodi

Alla synonymer går att klicka på.