menu dblex
förläna glans åt
verb
utmärka

Alla synonymer går att klicka på.