menu dblex
förläggningsplats
substantiv
garnison

Alla synonymer går att klicka på.