menu dblex
förläggningsort
substantiv
garnison
förläggning

Alla synonymer går att klicka på.