menu dblex
förlägga trupper till
verb
besätta

Alla synonymer går att klicka på.