menu dblex
förlägga sitt hemvist till
verb
flytta

Alla synonymer går att klicka på.