menu dblex
förlägg
verb
förlaga
Se även
förlägga

Alla synonymer går att klicka på.