menu dblex
förkväva
verb
stäcka
kväva
hämma
hejda
kuva
undertrycka
strypa
döda
tillintetgöra
utrota
tysta ned
I uttryck
förkväva allt annat

Alla synonymer går att klicka på.