menu dblex
förkunskaper
substantiv
elementa
grundläggande kunskaper
elementära kunskaper
grunder
abc
grund
underbyggnad
utbildning
Se även
förkunskaperna
I uttryck
ha dåliga förkunskaper

Alla synonymer går att klicka på.