menu dblex
förkunna vitt och brett
verb
utbasunera

Alla synonymer går att klicka på.