menu dblex
förkunna Guds ord
verb
predika

Alla synonymer går att klicka på.