menu dblex
förkrossas
verb
digna
Se även
förkrossa

Alla synonymer går att klicka på.