menu dblex
förkrossande överlägsenhet
substantiv
jordskred

Alla synonymer går att klicka på.