menu dblex
förkrossa
verb
tillintetgöra
förinta
ödelägga
slå ned
nedgöra
överväldiga
krossa
smula
nedslå
göra djupt ångerfull
Se även
förkrossas

Alla synonymer går att klicka på.