menu dblex
förkovran
substantiv
framsteg
utveckling
framåtskridande
progress
tillväxt
uppgång
förkovring

Alla synonymer går att klicka på.