menu dblex
förkonstling
substantiv
tillgjordhet
konst
onatur
manér
manierism
sökta effekter

Alla synonymer går att klicka på.