menu dblex
förklinga
verb
förtona
försvinna
tystna
bortdö
försvagas
tona bort
klinga ut
glömmas

Alla synonymer går att klicka på.