menu dblex
förklarlig
adjektiv
begriplig
fattbar
naturlig
förståelig
fattlig
lättförståelig
lättbegriplig
lätt insedd
uppenbar

Alla synonymer går att klicka på.