menu dblex
förklaringsförsök
substantiv
teori
hypotes

Alla synonymer går att klicka på.