menu dblex
förklaras ogiltig
verb
gå tillbaka
förfalla

Alla synonymer går att klicka på.