menu dblex
förklara sig
verb
klargöra sin ställning
uttala sig närmare

Alla synonymer går att klicka på.