menu dblex
förklara otillfredsställande
verb
underkänna

Alla synonymer går att klicka på.