menu dblex
förklara oskyldig
verb
frikänna

Alla synonymer går att klicka på.