menu dblex
förklara okränkbar
verb
fridlysa

Alla synonymer går att klicka på.