menu dblex
förklara ogiltig
verb
upphäva
annullera
kassera
ogilla
avlysa

Alla synonymer går att klicka på.