menu dblex
förklara obehörig
verb
diskvalificera

Alla synonymer går att klicka på.